Henrik Pontoppidan til F. Hendriksen
Sendt fra Snekkersten. 4. august 1917

begunstigede norske Forfattere

Snekkersten.
4.8.17.

Kære Fr. Hendriksen!

Den norske Kvittering for "Dåsemaden" har jeg nu fået ind ad Døren, og den er, som De forudsagde, godt indsaltet. Det glædede mig, at De fandt min lille Artikel1 berettiget som et Varsko til de Medskyldige herhjemme. Den fremkom ikke, som man naturligvis insinuerer, af personlige Grunde. Jeg er vist netop en af de få danske Forfattere, der har et lille Publikum i Norge. Det var overhovedet ikke for at beklage mig over Normændene, at jeg skrev. Jeg har blot 2 villet protestere mod den begunstigede Stilling, som visse norske Forfattere på Grund af Konkurrencen mellem dansk og norsk Forlag har fået herhjemme, og som Kritiken understøtter hos Publikum. Navnlig vor unge Literatur har i Øjeblikket ublide Kår.

Jeg skylder Dem siden Jul Tak for Deres morsomme lille Skrift om Tivoliøen. Også for Deres Fødselsdagshilsen takker jeg Dem, idet jeg gengælder Deres gode Ønsker.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Artikel: "Dansk Arbejde i Skønlitteraturen" som stod i flere dagblade 24.-27.7.1917. tilbage