Henrik Pontoppidan til F. Hendriksen
Sendt fra Ahlmanns Allé 4. 27. september 1911

Den selvbevidste Brygger

[FHs påskrift:] Henvendelse til Rigsdagen
imod Spiret paa Frue Kirke

Ahlmanns Alle 4
27/9 1911

Kære Fr.Hendriksen!

Ja, jeg er ganske enig med Dem og de andre forstandige Mænd og sender her min Underskrift. Men mon det hjælper? Den selvbevidste Brygger render man næppe over Ende, før Resultatet af hele hans Mæcen-Virksomhed bliver offenlig prøvet og dømt.1

Træffer jeg Ligesindede skal jeg gøre dem opmærksomme på Adressen og henvise dem til Dem.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Carl Jacobsen havde i 1910 tilbudt at bekoste et nyt barokspir til Frue kirke. Tilbudet vakte en voldsom diskussion der først ophørte efter Jacobsens død 11.1.1914. Se også HPs Dagbogsartikel om Carl Jacobsen og byggeriet af Jesuskirken fra 13.11.1889. tilbage