Henrik Pontoppidan til F. Hendriksen
Sendt fra Ahlmanns Allé 4. 22. september 1911

en dårlig Medarbejder

Ahlmanns Alle 4.
22/9 1911

Kære Fr. Hendriksen!

Jeg har aldrig rigtig fået sagt Tak, fordi De sendte mig Deres Bog, og slet ikke for Bogen1 selv. Og dog er der ikke meget af, hvad jeg i det sidste Årstid har læst, der har interesseret mig mere. I det hele har De vist glædet mange med disse Erindringer, der giver et Tidsbillede af sjelden Pålidelighed. Forleden i Helsingør talte jeg med Galschiøt og Rist om Bogen, og de var lige så indtaget i den som jeg. Den rummer Deres egne bedste Egenskaber, først og fremmest Deres Oprigtighed og Deres Retfærdighedssans, og den er så fast i Støbningen, at 2 den kan bære, ja fortjener sin smukke Dragt og det hele prægtige Udstyr. Jeg er ganske stolt over at være blandt de 110 lykkelige, der ejer denne Bogskat, og jeg forstår i Grunden ikke, hvordan jeg har gjort mig fortjent dertil. Jeg var Dem i sin Tid en dårlig Medarbejder, og nu da jeg veed, hvor bitterlig hårdt De dengang kæmpede for at beholde Hovedet oven Vande, gør det mig dobbelt ondt at tænke på, at også jeg kan have plaget Dem med Uefterrettelighed og Fordringsfuldhed.

Jeg havde troet, at jeg sammen med min Tak vilde kunne sende Dem en ny Bog; men jeg har jo været syg, og da det synes at skulle trække ud med Helbredelsen og Generhvervelsen 3 af Arbejdsdueligheden, har jeg nu ikke villet vente længer med at skrive. Bogen kommer så nok en anden Gang.

Deres
hjertelig hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Bogen: Hendriksens erindringsbog Mennesker og Oplevelser, 1910. tilbage