Henrik Pontoppidan til F. Hendriksen
Sendt fra Erling Jarl S/S, Tromsø. 5. januar 1911

Bogen til Husvalelse

Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab.
Fra Dampskibet Erling Jarl.
Tromsø den 5te Januar 1911

Kære F. Hendriksen!

Jeg ligger her og sejler under Lofoten for at få lidt Luft i Lungerne; men jeg veed, hvad for en stor og smuk Gave der venter mig derhjemme. Tag foreløbig denne Tak for Deres store Venlighed. Alene det, at De har husket på mig, er mig en stor Glæde og en Ære. Men jeg venter mig også meget af selve Bogen1. Jeg er på Forhånd næsten sikker på, at den vil være mig til Husvalelse.

Et godt Nytår!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Bogen: formodentlig Hendriksens erindringsbog Mennesker og Oplevelser. Erindringer fra sidste Halvdel af nittende Aarhundrede. Trykt for Venner og Bekjendte, ikke i Handelen. (1910). tilbage