Henrik Pontoppidan til F. Hendriksen
Sendt fra Halls Allé 13. 19. januar 1909

Triers Kontrafej

Halls Alle 13
19/1 09.

Kære Hr. Hendriksen med d!

Husker jeg ret, har jeg kun een Gang været sammen med Ludvig Trier1. Det var ved en større Selskabelighed, hvor vi bare vekslede et Par Ord. Andet Forhold har jeg aldrig haft til den udmærkede Mand. Men jeg har jo hørt adskilligt om ham og altså dog kendt ham. Og fra denne 2 min Viden har jeg ganske rigtigt lånt et og andet Træk, da jeg tegnede den Bifigur2 i "Lykke-Per", som De nævner. Om noget Forsøg på et Portræt har der dog ikke kunnet være Tale. Desværre! Jeg vilde nok ønske, at jeg havde kendt Ludvig Trier så godt, at jeg havde været i Stand til at give hans Kontrafej og bidrage mit til at gøre en så sjelden Personlighed kendt og elsket.

Med venligst Hilsen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Ludvig Trier (1837-1911) lærer ved Det forenede velgørenheds selskabs skole (Frederik Barfods skole) der skaffede drenge fra ubemidlede hjem gratis undervisning. Trier var en begejstret tilhænger af Brandes. tilbage
[2] Bifigur: vistnok Aaron Israel. tilbage