F. Hendriksen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Stormgade 12. 5. marts 1913

pudse Spejlet for os

F. Hendriksen
Stormgade 12
Kjbhvn. 5/3 1913

Kjære Henrik Pontoppidan!

Skjøndt jeg forlængst har observeret at De er hjemme igjen, jeg håber fuldkommen ved Kræfter, har jeg dog ikke nået at takke Dem for den første Del1 af den ny store Serie De begyndte ved Juletid. Vi slugte den her i Huset med største Interesse og glæde os til at lære de Menneskers videre Skjæbne at kjende. Jeg skønner at De har fat på et stort Forehavende, i hvilket vi kan spejle vor Elendighed og Valenhed fra mere end én Side, og jeg ønsker oprigtig De med fuld Kraft kan pudse Spejlet for os. Selv om Bourgoisiets Mangel på Marv og Indhold skal være Hovedsagen, bliver der nok lidt tilovers til os andre i Tilgift. – Det er visselig atter en mærkelig Tid den nærværende – vi har oplevet flere andre – men enkelte Lyspunkter er der dog at glædes ved, selv for Øjne der ikke mere ser så grant.

De venligste Hilsner fra

Deres hengivne
F Hendriksen

 
[1] første Del: Torben og Jytte, der udkom 9.11.1912. tilbage