Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Snertinge. 5. januar 1902

dette gamle Mellemværende


5 Jan. 1902.
[påtegnet: 310]
Snertinge.

Hr. Forlagsboghdl. J. Hegel!

Året 1901 er forløben uden at jeg har været i Stand til denne Gang at afbetale på min Gæld til det gyldendalske Forlag. Alvorlig Sygdom i min Familje, der nødvendiggjorde en Norgesrejse, gjorde mig det umuligt at afse noget af min knappe Indkomst, hvad jeg håber, De venligst vil tilgive mig. Jeg skal om kort Tid igen sende Dem en Række Anvisninger på Finanshovedkassen, og forhåbenlig får jeg på den Måde endelig engang dette gamle Mellemværende bragt ud af Verden.

Jeg takker meget for Tilsendelsen af 2d Bind af det store og smukke Værk "Vort Folk". Jeg havde jo på Prof. Østergårds Opfordring gjort nogle Studier1 til en Artikel for det; men nu er jo Værket afsluttet, så der bliver vel ingen Brug derfor.

Med en venlig Hilsen

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan

 
[1] se brev fra HP til Vilh. Østergaard 27.8.1896. tilbage