Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Snertinge. 17. maj 1900

Pengenes langvarige Udeblivelse

 
d. 17d Maj 1900.
[påtegnet: 308]
Snertinge

Hr. Forlagsboghdl. Hegel!

Det har i indeværende År desværre været mig umuligt at undvære min Finanslovsunderstøttelse; og jeg håber, De vil tilgive mig, at jeg siden Nytår intet har afbetalt på min Gæld til det gyldendalske Forlag. For ikke at blive fristet til at unddrage Dem også Finanslovspengene for Årets sidste Halvdel tillader jeg [mig] hermed at sende 6 Kvitteringer for Månederne Juli-December, lydende på en Sum af tilsammen 500 Kr. Det sidste Tal i Øre-Summen har jeg som sædvanligt ikke opført, da det undertiden er 3, undertiden 4; – det bedes altså ved Afleveringen ved Finanshovedkassen tilføjet i Overensstemmelse med de dér udleverede Blanketter.

2 For en Tilkendegivelse af Anvisningernes rigtige Modtagelse vilde jeg være taknemlig.

Idet jeg, som sagt, håber på Absolution for Pengenes langvarige Udeblivelse beder jeg Dem modtage en venlig ment Hilsen og Tak fra

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.