Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 22. september 1899

Egen Uarbejdsdygtighed

 
22d Septb 99.
[påtegnet: 307]
Bakkegårdsalle 6.

Kjære Hr. Hegel!

Jeg havde just isinde nu, da jeg er vendt tilbage her til Byen, at opsøge Dem for at forklare Dem Grunden til og bede Dem undskylde Afdragenes Udeblivelse. Egen Uarbejdsdygtighed og Sygdom blandt mine Pårørende, Sanatoriums-Ophold og adskillige andre Byrder har gjort mig det umuligt i denne Sommer at undvære min Finanslovsunderstøttelse. Jeg sender nu her Kvitteringer for de resterende Måneder af indeværende År, idet jeg håber ved Lejlighed at kunne godtgøre Dem, hvad De siden Marts har savnet.

Med venligst Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.