Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Snertinge. 13. januar 1902

ude af Stand til at rejse

 
13d Jan. 1901. [fejlskrivning for: 13.1.1902.]
[påtegnet: 309]
Snertinge.

Hr. Forlagsboghdl. J. Hegel!

Jeg har modtaget Indbydelse til at møde i Gyldendalske Boghdl. i Overmorgen i Anledning af Mindesmærket1 for Schandorph2. Jeg er i Øjeblikket ude af Stand til at rejse herhjemme fra, og Komiteen må derfor have mig undskyldt. Noget Bidrag er ikke indkommen til mig, så jeg forsåvidt også er overflødig3. Mit eget Bidrag har jeg tilladt mig at sende Dem pr. Postanvisning med vedføjet Mærke.
 

Jeg beklager meget, at jeg ikke på Lørdag kan være mellem dem, der samles med Dem og Deres Familje i Anledning af Deres Jubilæum4. Jeg har ikke glemt den megen Venlighed og Overbærenhed, jeg i mine literære Trængselsår mødte i Deres og Deres Faders Hus; men jeg må nøjes med herfra at sende en hjertelig Hilsen og Lykønskning.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.

 
[1] Mindesmærket: var en buste modelleret af Krøyer. (Henrik Cavling i Politiken 23.11.1901). tilbage
[2] Schandorph: Sophus Schandorph døde 1.1.1901. tilbage
[3] overflødig: HP har altså siddet i en slags indsamlingskomité. tilbage
[4] Jubilæum: Jacob Hegel indtrådte i firmaet 1.1.1877. Festen for ham fandt sted i Hotel d'Angleterre lørdag d. 18.1.1902 kl. 9. – Georg Brandes var festtaler. tilbage