Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Hillerød. 21. april 1903

metusalemsgamle Gæld

 
21d April 1903.
[påtegnet: 311]
Hillerød.

Hr. Forlagsboghdl. J. Hegel!

På Grund af forskellige Uheld, som jeg ikke vil opregne, har det i det forløbne År ikke været mig muligt at afbetale på min metusalemsgamle Gæld til Dem. Jeg er endda nødsaget til selv at hæve min Finanslovsunderstøttelse endnu i to Måneder af dette År; men for ikke at fristes til at forurette Dem længere, tillader jeg mig allerede nu at sende Dem Anvisning på det Beløb, der vil tilfalde mig i den tilbageværende Del 2 af Året, stort 500 Kr, og håber jeg nu, at De stadig vil holde mig min Uefterrettelighed tilgode.

Med en venlig Hilsen

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.