Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 20. september 1898

altfor gamle Pengesag

 
20/9 98.
[påtegnet: 304]
Bakkegårdsallé 6.

Hr. Forlagsboghdl. Hegel!

Fra Hr. E. Bojesen har jeg idag modtaget Efterretning1 om, at de syv Bøger2, jeg i sin Tid udgav på Deres Forlag, nu er overgået til "Det nordiske Forlag". Da derved Muligheden for at få vort pekuniære Mellemværende afgjort ved eventuelle nye Oplag af disse Skrifter nu er udelukket, føler jeg mig dobbelt forpligtet til at forsøge på anden Måde at få dette Mellemværende bragt ud af Verden. Ved vor tilfældige Samtale på Gaden i Forsommeren fik jeg det Indtryk, 2 at De ikke vilde være utilbøjelig til, trods Besværligheden derved, at modtage som Afdrag min Finanslovsunderstøttelse, der udbetales mig månedlig ved Finanshovedkassen med c 83 Kr mod simpel Præsentation af Kvittering. Dersom De endnu skulde ville acceptere en sådan Betalingsmåde, skal jeg tillade mig at sende Dem Kvittering for Beløbene, enten efterhånden som disse forfalder til Udbetaling, eller for hele Resten af den Tid, for hvilken Understøttelsen forløbigt er bleven mig bevilliget.

Iøvrigt beder jeg Dem modtage min oprigtige Tak for den Tid, 3 jeg havde den Ære at tælles blandt det Gyldendalske Forlags Forfattere, og ikke mindre for den Tillid og den Tålmodighed, De har udvist overfor mig i denne altfor gamle Pengesag.

Jeg forbliver

Deres ærbødigst hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Efterretning: se brev fra HP til Bojesen 20.9.1898. tilbage
[2] syv Bøger: Landsbybilleder, Ung Elskov, Mimoser, Fra Hytterne, Isbjørnen, Spøgelser, Skyer. tilbage