Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Sidonienstrasse 17, Dresden. 21. marts 1898

denne gamle Gæld

 
21/3 98.
[påtegnet: 303]
Adr: Frau Franz.
Sidonienstrasse 17.
Dresden-Altstadt

Kære Hr. Hegel!

Jeg er i Øjeblikket aldeles uden undværlige Penge, har heller ingen Udsigt til i den nærmeste Fremtid at få nogen. Jeg måtte da sælge mit Indbo og mine Bøger i København, – hvad jeg dog grumme nødigt griber til, naturligvis. Men dersom De vil vente til Efteråret, kan jeg love Dem i hvert Fald et betydeligt Afdrag, hvorom jo så nærmere Aftale kunde træffes.

Jeg kunde også tænke mig at overdrage Dem min Finanslovs-Understøttelse 2 i nogle År; men jeg antager at denne Afbetalingsmåde er Dem for langsom og besværlig. Dog, da denne Understøttelse jo gives for 3 År ad Gangen, og jeg kan stille en Livsforsikringspolice til Sikkerhed, og Pengene kan overdrages enhver til Inkassering, kunde Sagen måske på denne Måde ordnes mest betryggende for Dem.

I det hele er også jeg opfyldt af et oprigtigt Ønske om at få denne gamle Gæld bragt ud af Verden, – men jeg må erindre om, at De selv ikke er helt uden Skyld i, at den i sin Tid ikke blev afgjort, eller i hvert Fald betydeligt formindsket. – Med en venlig Hilsen

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan