Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
29. december 1892

forhåbentlig ikke vare længe

 
29d Dcb 92.
[påtegnet: 302]

Hr. Forlagsboghdl. J. Hegel!

Jeg beklager, at Udarbejdelsen af "Mulds" Fortsættelse trak så længe ud, at jeg ikke kunde få det Dem skyldige Arbejde1 færdigt til denne Jul; og før "Det forjættede Land" var udkommet, kunde jeg ikke godt udgive nogen anden Bog.

Jeg giver mig nu strax i Lag med den Bog, hvorom jeg i sin Tid talte til Dem; og skønt jeg for Tiden befinder mig på Rejse2, skal det forhåbentlig ikke vare længe, før jeg kan sende Dem Manuskript.

Med Ønsket om et godt Nytår for Dem, forbliver jeg

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan

 
[1] Arbejde: blev vist aldrig til noget? (HLN). tilbage
[2] på Rejse: Pontoppidan opholdt sig i Rom. tilbage