Jacob Hegel til Henrik Pontoppidan
30. oktober 1891 (eller senere)

hele Gjælden i Aar

[påtegnet:] 182 [30.10.18911]

[Til:] Herr Henrik Pontoppidan

Da De det jo nu maa betragtes som fastslaaet, at De helt er overgaaet til et andet Forlag, vil De ikke forbauses over tage mig det ilde op, at jeg anmoder Dem om at tilbage betale den Gjæld, som De staar i her til Bogladen. Hvis det er Dem ubelejligt at afgjøre betale hele Gjælden Beløbet paa en Gang, beder jeg Dem gjøre et Forslag 2 om Tilbagebetaling i Rater√ dog saaledes at hele Gjælden er bliver betalt i Løbet af indeværende Aar

[Jacob Hegel]

 
[1] Skjerbæk daterer konceptet til efter udgivelsen af Muld, der fandt sted på denne dato på Philipsens forlag. tilbage