Jacob Hegel til Henrik Pontoppidan
22. september 1898

saa sympatetisk et Indtryk

22 Sept 1898

Kjære Herr Pontoppidan

Herved bringer jeg Dem min bedste Tak for Deres [koncept: meget] elskværdige Brev og for det deri gjorte Tilbud, som jeg med Fornøjelse modtager.

Helst havde jeg jo sét, at De var bleven her paa Forlaget, og jeg havde havt den Ære at tælle Dem blandt Gyldendalske Boghandels Forfattere, 2 men som Forholdene udviklede sig, var der jo ikke mere ved den Sag at gjøre; men tag herved min oprigtig Tak for tidligere godt Samarbejde.

Ved vor Samtale i Sommer fik jeg et saa sympatetisk Indtryk af Dem og hele Deres Personlighed, saa Deres venlige og gode Ord i Brevet har glædet mig i 2 højeste Grad.

[koncept: Endnu en Gang Tak og] Hjerteligst Hilsen fra

Deres hengivne
Jacob Hegel