Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 23. september 1898

resterende Del af Året

 
23 Septb 98.
[påtegnet: 305]
Bakkegårdsallé 6.

Kjære Hr. Hegel!

Jeg skylder Dem min bedste Tak for Deres imødekommende Svar på mit Brev og tilstiller Dem herved foreløbigt Kvitteringerne for den resterende Del af Året. Som De vil se, har jeg stillet det sidste Siffer i Ørerne in blanco, fordi Summen skifter med√ 33 og 34 Øre, og jeg véd ikke, hvilke Måneder det er, der er de begunstigede.

Med de venligste Hilsner

Deres ærbødigst hengivne
H. Pontoppidan.