Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 1. februar 1899

Nytårsregninger

 
1st Febr 99.
[påtegnet: 306]
Bakkegårdsallé 6.

Kjære Hr. Hegel!

Jeg tillader mig hermed at sende Dem Kvitteringer for den resterende Del af Finansåret. Dersom De skulde lægge Mærke til, at Kvitteringen for Januar Måned ikke er kommen Dem ihænde, vil jeg gøre den Tilståelse, at jeg har benyttet den til at betale Nytårsregninger med. Det er mit Håb og min Trøst, at De har måttet kunne undvære den.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.