Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Bakkegårds Allé 6. 20. september 1898

Beløb til Hegel fra gammel Tid

20/9 98. Bakkegårds Allé 6.

Kære Bojesen!

Netop hjemkommen har jeg modtaget Deres overraskende Meddelelse1. Jeg havde gærne villet trykke Deres Hånd til Tegn på min Erkendtlighed; men De er jo så overrendt af Folk, der vil trykke eller rykke Dem, så De skal være fri for mine Omfavnelser – foreløbigt.

Samtidigt med dette Brev sender jeg et Par Afskedslinjer til Hegel, idet jeg har gjort Udvej for Tilbagebetalingen af det Beløb, jeg fra gammel Tid skylder ham, og 2 som√ han jo nu med Rette kan gøre Fordring på.

De venligste Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Meddelelse: kendes ikke. tilbage