Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Blokhus. 8. juli 1887

dette henrivende Sted

[påtegnet:] 289 [og af FVH:] Besvaret 12/7
8. Juli 1887
Blokhus
pr. Brønderslev. St.

Kjære Hr. Justitstråd Hegel!

På dette henrivende Sted ved Vesterhavet, hvor jeg efter et Ophold1 på en halv Snes Dage, allerede er bleven som nyfødt, har jeg været så heldig at træffe Prof. Goldschmidt, Meduddeleren af det Anckerske Rejselegat. Da han ikke kjender min "Ung Elskov", har jeg lovet ham at forære ham et Expl, og dersom Justitsråden skulde have et sådant tilovers, vilde jeg derfor være Dem meget taknemlig for at få et sendt herover til dette Øjemed.

Forinden min Afrejse pålagde jeg 2 dem i Hjemmet at sørge for, at de Expl af "Fra Hytterne", som jeg fik for mange, blev sendt til Justitsråden igjen. Mulig er dette endnu ikke sket, men det skal ikke blive glemt, og jeg skal nok stå inde for Expl.

Med mange venlige Hilsner til Dem og Deres

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Ophold: iflg. brev til Schandorph skrevet på Havreholm 23.6.1887 afrejste Pontoppidan den dag til Blokhus. tilbage