Henrik Pontoppidan til Sophus Schandorph
Sendt fra Havreholm. 23. juni 1887

frugtbringende Timer


23/6 87.
Havreholm.
pr. Esrom.

Kjære Hr. Dr. Schandorph!

Da det desværre er mig nødvendigt at rejse bort endnu i Dag – og til Steder1, hvorfra end ikke Telegrafen kan nå Dem på Lørdag2 – må jeg allerede nu sende Dem min Hilsen til Deres Hædersdag.

I min Ensomhed3 skal jeg på Lørdag Aften drikke på Deres Sundhed og med Taknemmelighed mindes de frugtbringende Timer, Deres Skrifter har skjænket mig.

Jeg takker Dem tillige for det venlige Brev, De forleden sendte mig, og beder Dem at bringe Deres Frue min hjærteligste Hilsen.

Med de bedste Lykønskninger

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Steder: Blokhus. tilbage
[2] på Lørdag: Schandorphs 25 års forfatterjubilæum blev fejret 25.6.1887 ved en middag kl. 20 på Skydebanen i København; Georg Brandes holdt hovedtalen. Efter middagen var der fra kl. 24 sold. (Politiken 26.6.1887). tilbage
[3] Ensomhed: HP var ikke alene; han rejste sammen med broderen Valdemar. tilbage