Sophus Schandorph til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederiksborggade 31. 9. maj 1887

den mest kunstnerisk begavede

[trykt:] S. Schandorph

9 Maj 87
31 Frederiksborggade
K

Kjære Hr. Pontoppidan!

Med glad Overraskelse modtog jeg Deres Bog. Jeg véd af Erfaring, hvor vanskeligt det er at faa de Fri-Exemplarer til at strække til.

Endnu gladere er jeg efter Læsningen.

De er uden Sammenligning den mest kunstnerisk begavede af de unge Novellister. Jeg synes godt om alle Fortællingerne uden Undtagelse. I Modsætning til en ikke meget begavet Anmelder1 er jeg tilbøjelig til at sætte "Hans og Trine" højest.

Nu er vi Gamle snart ved at gaa ud af Spillet; saa meget glædeligere er det for en halv Emeritus at se en saa blomstrende Begavelse som Deres. Hæng i, kjære Ven!

Venligst Hilsen fra
min Hustru og
Deres hengivne
Schandorph

 
[1] Anmelder: Otto Borchsenius i Morgenbladet 5.5.1887. tilbage