Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Hjørlunde. 28. februar 1884

så rejser jeg dog

[påtegnet:] 252
Hjørlunde By.
pr. Slangerup.
[28.2.18841]

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Jeg skynder mig med at takke Dem for den tilsendte Bog – og jeg kan tilføje: for mangen indholdsrig Time, jeg i de sidste Uger har tilbragt sammen med Bøger, – en mig ellers så uvant Beskjæftigelse. Mærkelig nok har intet gjort det Indtryk på mig som Mynsters Samling af Breve til og fra Oehlenschläger, især dem fra hans første Udenlandsrejse. Jeg er naturligvis ved disse ofte kommet til at tænke på, hvorledes det vil gå mig med det Ancherske Rejsestipendium2. Dog, får jeg det ikke, så – har jeg nu bestemt – rejser jeg dog; thi jeg føler, det er nødvendigt. I så Fald tager min Hustru med Børnene tilbage til sine Forældre, vi opløser vort Hus, og, således skilte, kunne vi ret vel leve ligeså billigt som nu. 2 Det vilde mer end more mig, om jeg en Dag skulde kunne besøge Drachmann i Montreux.

Med mine venligste Hilsner til Hr.Justitsråden og Deres Familje, er jeg

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Skjerbæks datering: "HP takker for boggaven 8.2.1884; HP har "i de sidste Uger" læst i bøgerne, så brevet er næppe skrevet før sidst i februar, og HP har så åbenbart endnu ikke hørt om afgørelsen om stipendiet, der er afgjort i ministeriet den 16. febr.". tilbage
[2] Ancherske Rejsestipendium = Det Anckerske Rejselegat. tilbage