Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Hjørlunde By. 8. februar 1884

forunderlige Tider dengang

[påtegnet:] 250
Hjørlunde By.
Fredag 8d Febr. [8.2.1884]

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Nu da min Reol står stoppet, sender jeg Dem min oprigtigste Tak for den værdifulde Gave. Jeg glæder mig til al denne Visdom, der forhåbentlig vil udstrømme fra den. Strax på Stedet faldt jeg i Georg Brandes: "Forklaring og Forsvar" fra 1872. Det må have været forunderlige Tider den Gang.

Med mine bedste Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.