Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Hjørlunde. 18. marts 1884

Mit Besøg hos Dr. Brandes trak ud

Hjørlunde By
pr.
Slangerup.
Tirsdag Aften [18.3.1884].

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Jeg fik desværre ikke Lejlighed til – således som det var min Hensigt – i Dag at bringe Dem min "Tak for sidst"1 i Deres eget Hjem. Mit Besøg hos Dr. Brandes trak – mig selv halvt uafvidende – sålænge ud, at jeg var bange for kun at komme til Ulejlighed. Jeg venter imidlertid snart igjen at komme til Byen og håber da at måtte komme og hilse på Dem.

Med de venligste Hilsner til Deres Familje.

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Tak for sidst: middagen for Drachmann 25.1. HP har, som sammenhængen med besøget hos Brandes også viser, ikke været i Kbhvn. i det mellemliggende tidsrum. tilbage