Det Anckerske Legat

Det Anckerske rejselegat blev indstiftet i