Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Hjørlunde. 28. december 1883

en ganske anden Lejr

[påtegnet:] Besv. 25/12 83.

[påtegnet:] 247
Hjørlunde By
]fredag]den 28d Decb. 83.

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Idet jeg på det hjærteligste takker Dem for det kjærkomne Indhold af Deres tvende Breve, der – hver på sin Vis – har været min Juls glædelige Begivenheder, tilbagesender jeg hermed Kvitteringen i påtegnet Stand. Det er mig en særlig Tilfredsstillelse at høre, at De, Hr. Justitsråd, har haft Fornøjelse af at læse Landsbybillederne, og at endog Hr. Vodskov, der dog vel må betragtes som tilhørende en ganske anden Lejr, har interesseret sig for dem; og jeg modtager den Understøttelse, De med en så beredvillig Hånd har givet mig, i det Håb, at jeg i mine næste Bøger ikke skal skuffe de Forventninger, De nærer til mig.1

Også af et Brev, jeg i Dag modtog fra Hr. Borchsenius, ser jeg, at "Dagens Nyh."2 har haft et Par velvillige Ord om Bogen. Selve Anmeldelsen har jeg ikke læst, så lidt som den i Ill. Tid.; men jeg glæder mig over enhver Anerkjendelse – ikke for selve Anerkjendelsens Skyld; thi den kan jeg være foruden – men fordi en fortsat Modstand let avler en Bitterhed i Sindet, som i vor allerede altfor bitre Tid ikke vil være til det Gode.

Ifald det ikke skulde lykkes mig personlig at bringe Dem mine gode Ønsker ved Årsskiftet, beder jeg Dem, Hr. Justitsråd, at modtage dem ved disse Linier; og idet jeg atter af Hjærtet takker Dem for al Deres Velvillie mod mig i det forløbne År, er jeg

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Pontoppidan modtog det forskud på 1000 kr., han havde anmodet om. Ifølge et brevkoncept 23. december 1883 meddelte Hegel, at han havde henvendt sig til kritikeren Hans Vodskov for at få anmeldt Landsbybilleder i Illustreret Tidende. Samme dato bragte bladet en usigneret omtale af bogen der ikke var skrevet af Vodskov. tilbage
[2] Dagens Nyheder 23.12.1883. tilbage