Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Hjørlunde. 8. november 1883

senere men bedre

[påtegnet:] 244
Hjørlunde By.
pr. Slangerup.
Torsdag.

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Først må jeg takke for det meget venlige Brev fra i Går, og dernæst gjøre den Meddelelse – hvormed det sikkert haster – at jeg samtidig med disse Linier sender Trykkeriet Fortsættelsen af Manuskriptet1, – men ikke Slutningen. Det er den sidste Fortælling2, der endnu mangler; og Sagen er, at denne – som det ofte hænder – er gået lidt i Kludder for mig mod Slutningen. Jeg forudsætter imidlertid, at også De, Hr. Justitsråd, er af den Mening, at Bogen hellere må komme ud et Par Dage senere, når dette kan gjøre én – og den største – af Fortællingerne bedre. Der er dog imidlertid ikke Tale om nogen stor Udsættelse; og når Justitsråden i Brevet nævner "et Par Uger", da skal hele Bogen sikkert inden den Tid være færdig fra min Hånd.

Med Hensyn til Korrekturerne, da må jeg beklage, at det ikke går hurtigere; men der kommer kun Post én Gang om Dagen (og endda ikke om Søndagen), så det er mig jo meget besværligt at expedere Korr. samme Dag, jeg har modtaget dem; thi der er en lang Vej til vor Postby, Slangerup, og der er kun et Par Timer at løbe på. Jeg skal dog imidlertid bestandig gjøre mit Bedste.

Kort og godt er det således mit Håb, at jeg inden ret mange Dage kan sende Slutningen af Manuskriptet, og når dette er sket, tager [jeg] selv til Kjøbenhavn for dèr at besørge Korr., så det kan gå hurtigere.

Jeg håber nu, at disse Linier så nogenlunde vil være til√ Hr. Justitsrådens Tilfredsstillelse; og idet jeg bestandig takker Demfor Deres hjærtelige venlighed er jeg

i Ærbødighed Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Manuskriptet: til Landsbybilleder. tilbage
[2] sidste Fortælling:"Arv". tilbage