Frederik V. Hegel til Henrik Pontoppidan
6. november 1883

bidrag til at fremme Arbejdet

6/11 83
[påtegnet:] 72

H. Pontoppidan.

Hvis Deres Landsbyb. skal foreligge i Bogh. i nogenl. god Tid før Julen, maa den nødvendig være færdig trykt om en 14 Dage. Jeg skyndede derfor paa Bogtr., men han beklager sig over, at Korr. opholdes og sagde, at han endnu ikke har et eneste Ark til Trykn. Tillad mig derfor, kjære Hr. Pontop Han mener, at det vilde bidrage til at fremme Arbejdet, om De lod Dem nøje med at læse anden Korr. og Hr B1 besørgede 1. Korr., og saa at d.Herrer besørgede disse Korr. strax. Kan dette ikke lade sig gjøre?

Den anden Fort. er nu næsten udsat, og kan De omgaaende sende Grobe Resten af Man., vilde De i høj Grad for??? [her slutter den bevarede kladde]

[Fr. V. Hegel]

 
[1] Hr B: Otto Borchsenius. tilbage