Frederik V. Hegel til Henrik Pontoppidan
23. november 1883

endnu ikke modtaget Slutningen

23.11.1883 [påtegnet:] 73
H. Pontoppidan. Hjørlunde
pr Slangerup.

Bogtr. var her i dette Øjeblik og sagde mig, at han endnu ikke har modt. Slutn. af Manuskr. og at Korr. udebliver, saa han aldeles Intet kan foretage for at fremme Trykningen af Deres ny Bog. Skal denne ud iaar, maa den nødvendig være udtrykt senest i de første Dage af Decbr., da Leilighed for Forsendelser til Byerne paa Norges Vestkyst er sjeldnere√ og Indbindingen jo tager nogen Tid; kan dette ikke ske, vil jeg heller vente til Foraaret med at udgive Deres Landsbybilleder, og jeg beder Dem omgaaende at meddele mig, hvad De mener herom.

[Fr. V. Hegel]