Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Jernbanehotellet. 29. november 1883

min Pålidelighed

[påtegnet:] 256
Jernbanehotellet.
Torsdag Aften. [29.11.18831]
[påtegnet:] 2) efter 14/5 1884

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Jeg har med Tak modtaget Deres venlige Indbydelse til i Morgen. At jeg endnu ikke har ladet mig se hos Dem, har sin Grund deri, at jeg ikke vilde vise mig, før jeg med lettet Hjærte kunde meddele, at Manuskriptets Slutning var afleveret til Trykkeriet. Dette er nu netop sket, og jeg håber således, at alt endnu kan gå godt.

Jeg sender Dem disse Linier endnu i Aften, da jeg ikke kan andet end antage, at De har måttet fatte Mistillid til min Pålidelighed; og jeg nægter det ikke: det er jo nu på høje Tid.

Med Tak og venlige Hilsner

Deres
ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Skjerbæks datering. tilbage