Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Hjørlunde. 12. december 1883

til min Moder

[påtegnet:] Exp. d. 13/12 1883. Hjørlunde By.
pr Slangerup.
Onsdag. [12.12.1883]

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Efter at have fået mine Expl. af "Landsbybilleder" sendt rundt, opdager jeg, at jeg endnu mangler til to. Turde jeg, Hr. Justitsråd, derfor anmode Dem om endnu to Expl, et indbundet og et u-indbundet, og vilde De, for Nemheds Skyld, lade dem1 sende til min Moder (Svanholmsvej No 5), da vilde jeg være Justitsråden meget taknemmelig.

Med venlige Hilsner

Deres
i Ærbødighed hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] dem < Dem tilbage