Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 11. november 1933

Selma Lagerløf

 
11.11.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Til
Gyldendalske Boghandel!

I Anledning af Selma Lagerløfs forestående Fødselsdag1 har jeg allerede fra anden (svensk) Side fået en Opfordring af samme Art som den, jeg i Dag modtog fra G.B.N.F.2. Jeg skulde ellers med Glæde have sendt et Bidrag til Forlagets Festalbum. Jeg må nu trøste mig med, at jeg på Selma Lagerløfs 70-Årsdag i et dansk Blad deltog i Hyldesten omkring hendes Dronningestol.3

Ærbødigst
H. Pontoppidan.

 
[1] Fødselsdag: 75 år. tilbage
[2] kendes ikke. tilbage
[3] Pontoppidan deltog 19.11.1928 i "Hyllningarna för Selma Lagerlöf" i Svenska Dagbladet i anledning af 70-års dagen, gentaget i Berlingske Tidende 20.11.1928. tilbage