Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 26. oktober 1933

egner sig ikke til Oplæsning

 
26.10.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

G.B.N.F.
Klareboderne 3.

Der er intet i "Drengeår", der egner sig til offenlig Oplæsning. At give Statsradiofonien den i Hænde vilde efter min Mening kun kunde være til Skade for Bogen og dens Salg.

Ærbødigst
H. Pontoppidan.