Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
24. oktober 1933

ny kontrakt

København d. 24/10-1933.

Kære Hr. Pontoppidan.

Tak for Deres Brev. Hermed følger den underskrevne Genpart af Kontrakten1 angaaende "Drengeaar", og med Hensyn til à Conto Beløbet kan De blot tilskrive os nærmere, naar De ønsker det.

Med de venligste Hilsner

Deres hengivne
F. Hegel.

 
[1] Kontrakten: kendes ikke. tilbage