Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 23. oktober 1933

i Øjeblikket ikke Behov


23 Oktb 33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Jeg har modtaget Deres venlige Brev af 16d d. M. med Tilbud om en à Conto Udbetaling af Honoraret for min nye Bog. En sådan har jeg dog i Øjeblikket ikke Behov; men henimod Jul, når vi her i Gentofte Kommune har Årets største Skatteudskrivning, vil jeg vistnok være tilfreds ved at kunne trække på Forlaget. Men jeg skal i så Fald til den Tid tilskrive Dem derom.

Med venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.