Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
16. oktober 1933

vi vil med Fornøjelse imødekomme Dem

København d. 16.10.33.

Kære Hr. Pontoppidan.

Ja, det maa siges at være et Uheld, at vort Brev med Kontrakten og Deres Brev af 11.10. med det nye Honorarforslag krydsede hinanden. Jeg vil dog gerne sige, at vi med Fornøjelse vil imødekomme Dem og oprette en ny Kontrakt i Henhold til Deres Forslag, hvis De bryder Dem om det. Vi vil ogsaa gerne, hvis De fastholder den Kontrakt, De har sendt os i underskrevet Stand, allerede nu udbetale Dem et à Conto Beløb paa Salgshonoraret, der jo først forfalder i Juli Maaned næste Aar.

Det glæder mig, at De synes om vort Forslag til Omslaget. De behøver ikke at tilbagesende Prøven.

Med de venligste Hilsener

Deres hengivne
F. Hegel.