Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 11. oktober 1933 (andet brev)

Afkald på Ændring


11.10.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Det Brev, jeg tilskrev Dem i Morges, har haft det Uheld på Vejen til Klareboderne at krydse det budsendte derfra, som jeg i dette Øjeblik har modtaget. Jeg skynder mig at tilbagesende Kontrakten med min Underskrift, idet jeg – for ikke at afstedkomme yderligere Forvikling – giver Afkald på den Ændring i Kontraktens Ordlyd, som jeg foreslog i det nævnte Brev.

Omslaget til Bogen falder ganske i min Smag. Jeg véd blot ikke, om jeg skal lade Prøven ligge her til Afhentning eller sende den med Posten.

Med de venligste Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.