Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 11. oktober 1933 (første brev)

Udbetalingen fordeles på 2 År


11.10.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Da den lille Smule Bog, jeg nu udgiver, ganske mod min Forventning og Beregning er bleven en Sag af økonomisk Betydning for mig, vilde jeg gerne, at Honorar-Udbetalingen fordeltes på 2 År, nemlig således, at Honoraret for de første 2000 Ekpl på sædvanlig Vis udbetaltes ved Bogens Udgivelse (og med 1/5 af Bogladeprisen). Resten efter Salgs-Opgørelse (og med 1/4) i det kommende År. Disse første 2000 Ekpl må jo efter Deres Mening være så at sige på Forhånd solgte, og en anden Kontrakt end den, jeg forleden underskrev, skal jo alligevel opsættes.

Dersom De nu vil gå ind på denne Ændring i vor Aftale, der efter min Beregning ikke vil√ være til Tab for Forlaget, beder jeg om, at 2 det først forfaldne Honorar må blive indsat på min Konto (Nr. 1505) i Landmandsbankens Hovedafdeling, Holmens Kanal.

Samtidig bringer jeg min Tak for de tilsendte Bøger, som jeg glæder mig til i Vinterens Løb at stifte Bekendtskab med. "Silja"1, som jeg er begyndt på, er åbenbart en meget ejendommelig Bog, som sikkert vil interessere mig i høj Grad.

Med venlig Hilsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Silja: roman af den finske bondelivsforfatter F.E. Sillanpää (1888-1964), oversat fra svensk af David Grünbaum efter Silja. Den finske originals titel er Nuorena Nukkunut (1931). Sillanpää fik Nobelprisen 1939. tilbage