Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
11. oktober 1933

For en Ordens Skyld

København d. 11.10.33.

Kære Hr. Pontoppidan.

Det glæder mig meget, at De gaar ind paa vort Forslag om at trykke 5000 Eksemplarer af "Drengeaar". Vi trykker paa Bogen, og den vil kunne foreligge i Boghandelen den 28. Oktober. For en Ordens Skyld sender jeg Dem hermed en Kontrakt vedrørende Bogen paa de Betingelser, vi nu er enige om, og vil bede Dem tilbagesende os den i underskrevet Stand, hvorefter De skal faa tilsendt en af Forlaget underskreven Genpart. Den oprindelige Kontrakt maa jo saa annulleres, og jeg sender Dem den derfor retur.

Jeg vedlægger desuden et Udkast til Omslaget om "Drengeaar", heftet, som jeg vil bede Dem om muligt lade Budet faa med tilbage tillige med Deres Bemærkninger. Titelfeltet bliver trykt paa blegt blaagraat Papir. Bindet om den kartonnerede Udgave bliver, som De ønsker det, Magen til Kartonnagen om Vilh. Andersen: "Breve til en Muse".

Med de venligste Hilsener

Deres hengivne
F. Hegel