Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 5. oktober 1933

aldrig faldet mig ind


5.10.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Det er aldrig faldet mig ind, at den lille Bog kunde have Interesse for en større Læsekreds; på Grund af dens halvt private Karakter tænkte jeg endda oprindelig på kun at udgive den (og dens mulige Fortsættelser) "som Manuskript" for Venner og Bekendte. Men når De har en anden Mening om dens Salgsmuligheder og endog tør trykke 5000 Epl, så har jeg naturligvis kun at rette mig derefter og sige Tak til.

Med de venligste Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.