Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
4. oktober 1933

5000 Eksemplarer i stedet for 2000

København d. 4/10-33

Kære Hr. Pontoppidan.

Inden vi gaar i Gang med Trykningen af Deres Bog "Drengeaar" vil jeg gerne have Lov til at komme med et Forslag med Hensyn til Oplaget. Vi er ganske vist blevet enige om at trykke 2000 Eksemplarer, men personlig synes jeg, at det er et alt for lille Oplag af en ny Bog af Dem, og jeg er overbevist om, at Deres Læsere vil synes det samme. Jeg vil derfor foreslaa Dem, at vi straks trykker et Oplag paa 5.000 Eksemplarer. Derved vil Bogen ogsaa kunne sælges til en billigere Pris, hvilket vil have stor Betydning for Salget.

De to Tilfælde stiller sig paa følgende Maade. Hvis Bogen trykkes i 2000 Eksemplarer, bliver Prisen Kr. 6.- heftet og Kr. 6.60 i en Kartonage som Vilh. Andersens "Breve til en Muse". Deres Salgshonorar, 25% af Bogladeprisen for heftede Eksemplarer, bliver da Kr. 3000.- ved udsolgt Oplag. Med et Oplag paa 5.000 Eksemplarer vil Bogen kunne sælges for Kr. 3.75 heftet og Kr. 4.35 kart, og Deres Salgshonorar vil blive Kr. 4.687.50 ved udsolgt Oplag.

Maa jeg blot tilføje, at jeg vil varmt anbefale, at vi trykker 5.000 Eksemplarer, 2 og jeg beder Dem venligst hurtigst muligt sende mig et Par Ord om Deres Syn paa Spørgsmaalet.

Med de bedste Hilsner

Deres hengivne
F. Hegel