Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 11. september 1933

ikke mine Erindringer


11.9.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Sammen med min Tak for venligt Brev sender jeg hermed Slutningen af Manuskriptet og Titelbladene. Til det tilsendte Forslag til en Kontrakt har jeg et Par Bemærkninger at gøre. I det Håb, at De vil være villig til at sanktionere de foreslåede Ændringer, har jeg selv foretaget Rettelserne og for Nemheds Skyld også underskrevet Kontrakten.

I Paragraf 1 står der, at Undertegnede herved overdrager G.B.N.F Forlaget af og Forlagsretten til første og følgende Oplag af Bogen. Med den understregede Tilføjelse bliver der i Virkeligheden Tale om en Ejendomsoverdragelse, hvad der jo slet ikke har været Tale om. I hvert Fald bliver der herved gjort et Skår i Forfatterretten, og jeg beder derfor 2 om, at det understregede Ord må blive udeladt.

I Paragraf 9 er de honorarfri Ekpl. sat til et Antal af 300. Det var tidligere højst 100, og da det jo ikke her gælder om en Begynder i Faget, som der skal vækkes Interesse for i Pressen ved Hjælp af Friexemplarer (hvad jeg netop nødig ser) mener jeg, at 150 Epl. må kunne strække til. De Eksemplarer, der er tiltænkt mig selv, er også altfor mange. Jeg har kun Brug for Halvdelen, idet jeg går ud fra, at Forlaget selv sender Fri-Epl. til Rigsdagsbiblioteket og de andre Biblioteker, der har Krav derpå.

Jeg skal endnu blot tilføje, at Bogen ikke så gerne må annonceres som mine√ Erindringer men som en selvstændig lille Bog om Drengeliv i forrige Århundrede.

De venligste Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.