Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 21. december 1933

1200 Kr. på min Checkkonto


21 Decb. 33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Direktør Hegel!

For en Uge siden tilskrev jeg Dem et Brev1 med Anmodning om i Henhold til tidligere Aftale at få indsat 1200 Kr. på min Checkkonto (Nr. 1505) i Landmandsbankens Bankbogsafdl, Holmens Kanal. Da jeg hverken fra Forlaget eller Banken har fået nogen Meddelelse om Indbetalingen, er jeg kommen på den Tanke, at mit Brev kan være forulykket, hvilket jo let kan ske i denne travle Juletid. Jeg tillader mig derfor her at gentage Anmodningen.

Med venlig Hilsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage