Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
22. december 1933

Beløbet indsat

22/12-1933

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan,
Holmegaardsvej 2,
Charlottenlund.

Da Direktør Hegel for Tiden er bortrejst, har vi tilladt os at aabne Deres Brev af 21' ds. og skal som Svar herpaa meddele, at vi den 15' December har indsat det ønskede Beløb, Kr.1200,-, paa Deres Checkkonto No.1505 i Landmandsbankens Bankbogsafdeling, Holmens Kanal.

Ærbødigst
C. Bergstrøm-Nielsen