Drottningen i sagans nordiska rike

I en Enquête, som "Svenska Dagbladet" offentliggør i Anledning af Selma Lagerlöfs 70 Aars Fødselsdag, bringer ogsaa en Række danske Personligheder den berømte Forfatterinde deres Hilsen og Hyldest.

Henrik Pontoppidan:

En mørk Vinteraften paa Landet, hele Familien med Børn og Tjenestefolk samles til Højtlæsning omkring det store Bord i Spisestuen. Lyset fra Hængelampen falder klart ned over de mange Ansigter, de fleste er vendt mod Husfaderen, der sidder med Bogen og læser, andre er bøjet ned over et eller andet Haandarbejde, men i dem alle lyser det samme Udtryk af aandeløs Opmærksomhed, om det saa er det mindste af Børnene, Stumpen paa 5-6 Aar, bag hvis Stol Ole Lukøje længe har staaet parat med Paraplyen, saa hører han endnu efter med store, runde Øjne. Men nu Bogens Titel og Forfatternavn, hvem er denne benaadede Fortæller, der samtidig formaar at fængsle Gamle og Unge, ja selv de alleryngste; hvem ejer en Lanterna magica, hvis brogede Billeder kan drage de Erfarne og Enfoldige ind i den samme Tryllekreds. Ja, kan der i Grunden være Tale om mere end to, H.C. Andersen og Selma Lagerlöf – Kongen og Dronningen i Eventyrets nordiske Rige? I utallige saadanne Familier Verden over vil der i disse Dage blive bragt Selma Lagerlöf en underdanig Hyldest og en begejstret Tak.