Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Svendborg. 7. marts 1928

Asgårdsrejen et Kraftuddrag

7/3 28. Svendborg.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Det er vedblivende min Følelse imod, at Gyldendalske Boghandel udsættes for et Tab ved at genoptrykke en Bog, om hvis Salgsværdi Forlaget – vistnok med Grund – nærer Tvivl. Den tilsendte Beregning over Fremstillings-Omkostningerne godtgør tilmed, at Risikoen vilde være endnu større for Forlaget, end jeg troede, idet jeg anser det for meget tvivlsomt, om Bogen i Løbet af de nærmeste År vil kunne sælges blot i de 635 Epl., 2 der kan dække Omkostningerne, endsige i 1000 Ekpl.

Når jeg måske alligevel ikke opgiver Tanken om at se "Asgårdsrejen" fremdraget af Glemselen og for en Gangs Skyld forsøge mig som min egen Forlægger, har det sine særskilte Grunde, som det dog bliver for omstændeligt at udvikle her. Blot dette: jeg har fra en Bekendt1, der er Bogtrykker, modtaget et Tilbud om at fremstille et Oplag på 500 Ekpl, trykt på godt Papir, solidt heftet, med Omslag "i to Farver", alt for 650-700 Kr. Jeg vilde med andre Ord ikke kunne ruinere mig 3 på Forsøget, og det vilde på den anden Side være mig en Tilfredsstillelse at ofre lidt på dette lille Skuespil, der står mit Faderhjærte nærmere end det meste af, hvad jeg ellers har skrevet. Det hænder jo undertiden, at en overset Bog får sin egenlige Værdi, når Forfatterens øvrige Produktion er glemt, fordi den var et Kraftuddrag deraf. En sådan Bog er "Asgårdsrejen", og derfor tror jeg på dens Levedygtighed.

Med de venligste Hilsner.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] en Bekendt: Redaktør Rasmus P. Nielsen, Holbæk Amtstidende. Se brev fra ham til Pontoppidan 27.2.1928. tilbage