Rasmus P. Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Holbæk. 27. februar 1928

Asgaardsrejen

Rasmus P. Nielsen
Redaktør
Holbæk Amtstidende
Holbæk, den 27/2 1928

Kære Hr. Henr. Pontoppidan

Tak fordi De tager min beklagelige Fejl med Hensyn til Fotografiet paa Deres overbærende Maade.

De spørger, hvad det vilde koste at trykke et Skuespil1 paa ca. 10 Ark i 500 Ekspl. Det er ikke let at svare paa, naar man ikke har set Manuskriptet, og Format og Papir kan jo være meget forskellig. Tænker vi os Format og Papir som "Kirkeskuden", vilde Prisen (medregnet Omslag og Bogbinderarbejde) formentlig blive 650-700 Kr., maaske nok nærmere det sidste, dersom Omslaget skal være godt og i to Farver. Men det kan laves maaske fordelagtigere laves i et noget andet Format, og Papiret kan jo være baade billigere og dyrere. Det kan være billigere end i "Kirkeskuden" og maaske endda "flot" at se til, men der skulde jo ogsaa tages Hensyn til Holdbarheden. Det vilde naturligvis 2 glæde mig at komme til at udføre endnu et Stykke Arbejde for Dem, og det skal blive gjort saa godt og saa billigt som muligt. Om Formatprøve, Papirprøve o.s.v. kan der jo forhandles, og jeg skal sørge for, at De ikke kommer til at vente saa længe paa Svar næste Gang. Jeg har været bortrejst en lille Tur.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Rasmus P. Nielsen.

 
[1] Skuespil: Asgaardsrejen; se Pontoppidans brev til F. Hegel 7.3.1928. tilbage