Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
13. marts 1928

parat til at optrykke

13/3-28

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev. Det ser maaske underligt ud for Dem, at vore Fremstillingsudgifter er betydelig højere end det Tilbud, De har faaet ude fra, men os undrer det i og for sig ikke. Vort Trykkeri regner og er nødt til at regne med en ensartet Normalpris, men paa Tider, hvor Bogtrykkeriet er daarligt beskæftiget, vil det maaske ofte være muligt at faa Tilbud som ligger langt under den Pris, som under almindelige Forhold maa kaldes normale. Endelig vil jeg bede Dem erindre, at der jo ofte er en ret betydelig Kvalitetsforskel paa Trykarbejde.

Hvis De maatte ønske det, vil vi ogsaa gerne overtage det Forslag, De har faaet fra den nævnte Bogtrykker, da vi stadig intet har imod at overtage Risikoen. Det vigtigste for os er først og fremmest, at denne Bog ikke bliver udsendt fra andet Forlag end vort. Det vilde gøre os ondt at se Bogen blive udsendt udenom os.

Samtidig vil jeg gerne spørge Dem, om det forholder sig rigtigt, hvad der er blevet meddelt mig, at Deres Bog "Kirkeskuden" nu udkommer i nyt Oplag gennem Nationalforlaget. Det vilde være meget beklageligt, hvis Forlydendet er rigtigt, da Nationalforlaget handler fuldstændig udenom den danske Boghandel, som til daglig skal sælge Deres Bøger. Jeg vilde sætte Pris paa at faa et Par Ord fra Dem om denne Sag og vil gerne tilføje, at det giver os et Stik i Hjertet 2 hver Gang Bøger af Dem udsendes udenom Gyldendal, og jeg beder Dem være overbevist om, at vi til enhver Tid vil være parat til at optrykke de udsolgte Bøger, som De maatte ønske paany i Handelen.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
F.H.