Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Overgaden n. Vandet 15. 14. juli 1920

Sønderjylland


14.7.20.
Overgaden n. Vandet 15.
C

Kære Hr. Direktør Hegel!

Jeg ser til min Forskrækkelse, at Deres venlige Forespørgsel har henligget ubesvaret i omtrent en Uge. Jeg er dog for så vidt uskyldig heri, som jeg har været bortrejst og lige er kommen hjem.

Det lille Digt til Sønderjylland stod første Gang trykt i "Berlingske Tidende" for halvandet År siden. Jeg har ikke kunnet finde Manuskriptet mellem mine Papirer. Rimeligvis er det blevet liggende i Bladets Trykkeri. Jeg skulde ellers have gjort mig en Fornøjelse af at sende Dem det.

Nu må jeg bede Dem tage til Takke med 2 vedlagte1 korrigerede Aftryk. Anden Gengivelse ejer jeg ikke.

Jeg beder Dem undskylde dette stærkt forsinkede Svar og modtage en venlig Hilsen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] vedlagte: HP må siden have fået korrekturarket tilbage, for det befinder sig i dag i Randers Lokalhistoriske Arkiv hvortil det utvivlsomt er foræret af HP selv. Herfra er det gengivet her. tilbage